O PROJEKTU

POZADINA

Solarna strategija Evropske unije predviđa uspostavljanje energetskih zajednica u svakoj opštini i gradu sa više od 10.000 stanovnika do 2025. Energetske zajednice organizuju zajedničke energetske akcije kroz visok stepen učešća građana, doprinoseći prelasku na čistu energiju i efikasnije korišćenje energije. energije u okviru lokalne zajednice. Shodno tome, evropska direktiva podstiče građane da postanu proizvođači energije, a ne samo potrošači, te ih stoga definiše kao potrošače energije. Međutim, nacionalno zakonodavstvo je u najboljem slučaju obeshrabrujuće i uglavnom složeno ili čak nepostojeće. Ni Hrvatska ni Srbija još nisu uspostavile energetske zajednice. U Hrvatskoj zakonsko osnivanje takve zajednice tek treba da bude definisano podzakonskim aktima, au Srbiji važeći zakon promoviše stambene zajednice kao pravna lica za dobijanje statusa potrošača, ali ne poznaje civilne energetske komunikacije. Pored toga, kapaciteti i nadležnosti lokalnih vlasti se mogu poboljšati.

OPIS PROJEKTA

U saradnji sa opštinskim vlastima, građanima i drugim lokalnim partnerima kao što su mala i srednja preduzeća i nevladine organizacije, projekat uspostavlja energetske zajednice građana (EZC) u Hrvatskoj i Srbiji. Projekat analizira zakonodavstvo u partnerskim zemljama i daje preporuke i mogućnosti finansiranja za lokalne vlasti i građane, kao i smjernice za implementaciju kako bi se unaprijedilo njihovo znanje o osnivanju takvih EZC-a. U okviru dve opštine – jedne u Srbiji i jedne u Hrvatskoj – i uz pomoć najboljih praksi iz Pfafenhofena na Ilmu kao uzornog grada, projekat doprinosi formiranju energetskih zajednica kao demonstracionim primerima i implementaciji prateće studije. . U okviru dva novoosnovana EZC-a građani će primijeniti stečena znanja i postati potrošači, ali i aktivni učesnici na tržištu energije, osiguravajući održivost i dovoljnost lokalnih zajednica. Konačno, diseminacija rezultata projekta daje mogućnost drugim lokalnim vlastima da uče iz ovih primera i koriste razvijene smernice za uspostavljanje energetskih zajednica u drugim opštinama u Hrvatskoj, Srbiji i drugim evropskim zemljama.

INFORMACIJE

POZIV

European Climate Initiative (EUKI) 2022

PROJEKTNI AKRONIM

LOGYCO

NAZIV PROJEKTA

Postavljanje temelja za uspostavljanje lokalnih energetskih zajednica

CILJ

Osnaživanje lokalnih zajednica u Hrvatskoj i Srbiji da postanu potrošači energije i formiraju energetske zajednice kroz edukativne aktivnosti o zakonodavnim, tehničkim i finansijskim temama.

POČETAK - ZAVRŠETAK

1.02.2023 – 31.03.2025

UKUPNI BUDŽET

265.382,50 €

FINANSIRA – EUKI/BMWK

239.057,50 €

IZVOR FINANSIRANJA

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI).
EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).
The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.

VODEĆI PARTNER

Društvo za oblikovanje održivog razvoja,
Zagreb, Hrvatska

IMPLEMENTACIONI PARTNER

Regionalna razvojna agencija Srem,
Ruma, Srbija

Scroll to Top