O PROJEKTU

POZADINA

Solarna strategija Europske unije predviđa uspostavu energetskih zajednica u svakoj općini i gradu s više od 10.000 stanovnika do 2025. Energetske zajednice organiziraju zajedničke energetske akcije kroz visok stupanj sudjelovanja građana, pridonoseći prijelazu na čistu energiju i učinkovitijem korištenju energije unutar lokalne zajednice. U skladu s tim, europska direktiva potiče građane da postanu proizvođači energije, a ne samo potrošači, te ih stoga definira kao potrošače energije. Međutim, nacionalno zakonodavstvo je u najboljem slučaju obeshrabrujuće i uglavnom je složeno ili čak nepostojeće. Ni Hrvatska ni Srbija dosad nisu uspostavile energetske zajednice. U Hrvatskoj pravno osnivanje takve zajednice tek treba biti definirano podzakonskim aktima, au Srbiji vladajuće zakonodavstvo promiče stambene zajednice kao pravne osobe za dobivanje statusa potrošača, ali ne priznaje građanske energetske komunikacije. Osim toga, kapaciteti i kompetencije lokalnih vlasti mogu se unaprijediti.

OPIS PROJEKTA

U suradnji s općinskim vlastima, građanima i drugim lokalnim partnerima kao što su mala i srednja poduzeća i nevladine organizacije, projektom se uspostavljaju energetske zajednice građana (EZC) u Hrvatskoj i Srbiji. Projekt analizira zakonodavstvo u partnerskim zemljama i daje preporuke i mogućnosti financiranja za lokalne vlasti i građane, kao i provedbene smjernice za poboljšanje njihovog znanja o uspostavi takvih EZC-ova. Unutar dvije općine – jedne u Srbiji i jedne u Hrvatskoj – i uz pomoć najboljih praksi iz Pfaffenhofena an der Ilma kao uzornog grada, projekt doprinosi formiranju energetskih zajednica kao demonstracijskih primjera i provođenju naknadne studije. Unutar dva novoosnovana EZC-a, građani će primijeniti stečena znanja i postati potrošači, ali i aktivni sudionici na tržištu energije osiguravajući održivost i dostatnost lokalnih zajednica. Konačno, širenje rezultata projekta daje drugim lokalnim vlastima priliku da uče iz ovih primjera i koriste razvijene smjernice za uspostavljanje energetskih zajednica u drugim općinama u Hrvatskoj, Srbiji i drugim europskim zemljama.

INFORMACIJE

POZIV

European Climate Initiative (EUKI) 2022

PROJEKTNI AKRONIM

LOGYCO

NAZIV PROJEKTA

Postavljanje temelja za uspostavu lokalnih energetskih zajednica

CILJ

Osnaživanje lokalnih zajednica u Hrvatskoj i Srbiji da postanu potrošači energije i formiraju energetske zajednice kroz edukacijske aktivnosti o zakonodavnim, tehničkim i financijskim temama.

POČETAK - ZAVRŠETAK

1.02.2023 – 31.03.2025

UKUPNI PRORAČUN

265.382,50 €

FINANCIRA – EUKI/BMWK

239.057,50 €

IZVOR FINANCIRANJA

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI).
EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).
The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.

VODEĆI PARTNER

Društvo za oblikovanje održivog razvoja,
Zagreb, Hrvatska

IMPLEMENTACIONI PARTNER

Regionalna razvojna agencija Srem,
Ruma, Srbija

Scroll to Top