AKTIVNOSTI

REZULTATI

U dvije općine u Hrvatskoj i Srbiji, lokalne vlasti i građani su osnaženi da zajednički uspostave energetske zajednice građana.

Kako bi se dugoročno olakšala uspostava i funkcioniranje energetskih zajednica građana, nacionalni donositelji odluka upoznati su s potrebnim poboljšanjima zakonodavstva. Lokalne vlasti i građani dobivaju mogućnosti financiranja i provedbene smjernice te poboljšavaju svoje znanje i kapacitete u uspostavi građanskih energetskih zajednica. Unutar dvije novoosnovane građanske energetske zajednice građani primjenjuju stečena znanja te postaju potrošači i aktivni sudionici na tržištu energije osiguravajući održivost i dostatnost lokalnih zajednica. Širenje rezultata projekta potiče prenosivost energetskih zajednica građana u druge općine u Hrvatskoj, Srbiji i drugim europskim zemljama.

Rezultat 1

Nacionalni donositelji odluka upoznati s potrebnim poboljšanjima zakonodavstva, a lokalnim akterima pružene mogućnosti financiranja i smjernice za olakšavanje uspostave i funkcioniranja energetskih zajednica građana.

COMPLETED
Activity (A I.1)

Repozitorij relevantnih zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata koji se bave uspostavom i funkcioniranjem energetskih zajednica građana u Hrvatskoj i Srbiji.

COMPLETED
COMPLETED
Activity (A I.2)
Studija zakonske regulative vezane uz energetske zajednice u Hrvatskoj i Srbiji s preporukama za poboljšanje.
COMPLETED
U TIJEKU ...
Activity (A I.3)
Repozitorij opcija financiranja u razdoblju financiranja do 2027. povezan s potencijalnim projektima energetske zajednice.
U TIJEKU ...
U TIJEKU ...
Activity (A I.4)

Studija financiranja i mogućnosti financiranja projekata energetske zajednice s primjerima najbolje prakse.

U TIJEKU ...
COMPLETED
Activity (A I.5)

Smjernice za osnivanje energetskih zajednica građana u Hrvatskoj i Srbiji.

COMPLETED

Rezultat 2

Poboljšano znanje i kapacitet građana i lokalnih aktera za uspostavu energetskih zajednica građana.

U TIJEKU ...
Activity (A II.1)
4 Info dana.
U TIJEKU ...
U TIJEKU ...
Activity (A II.2)

8 radionica.

U TIJEKU ...
U TIJEKU ...
Activity (A II.3)

2 studijska putovanja.

U TIJEKU ...

Rezultat 3

Članovi dviju građanskih energetskih zajednica upoznati s osnovama operacionalizacije lokalnih energetskih zajednica u Hrvatskoj i Srbiji.

U TIJEKU ...
Activity (A III.1)

Osnivanje dviju energetskih zajednice građana u Hrvatskoj i Srbiji.

U TIJEKU ...
COMPLETED
Activity (A III.2)

Osnivanje savjetodavnog ureda za energetske zajednice građana.

COMPLETED
U TIJEKU ...
Activity (A III.3)

5 Studija izvodljivosti i tehnička dokumentacija za definirane najrelevantnije projekte.

U TIJEKU ...

Rezultat 4

Rezultati i metode projekta diseminirani i preneseni drugim lokalnim, regionalnim i nacionalnim dionicima u Europi.

U TIJEKU ...
Activity (A IV.1)

Projektne komunikacijske aktivnosti.

U TIJEKU ...
U TIJEKU ...
Activity (A IV.2)

Studija prenosivosti.

U TIJEKU ...

Utjecaj

Energetska tranzicija ubrzava se aktivnim angažmanom građana kao potrošača energije. To će dovesti do energetske održivosti kao i dostatnosti na lokalnoj razini i time potaknuti decentralizaciju i demokratizaciju unutar procesa energetske tranzicije u Hrvatskoj i Srbiji. Poticat će se međusektorska suradnja u procesima energetskog i klimatskog planiranja te stvoriti poticajno pravno i financijsko okruženje za uspostavu i funkcioniranje energetskih zajednica građana. Ishod projekta potaknut će druge općine da slijede ovaj primjer i uključe svoje građane u slične aktivnosti. Uz angažman građana u pitanjima energije i klime, lokalni energetski i klimatski planovi će se češće revidirati i prilagođavati kako bi integrirali praktične izazove i moguća rješenja. Analizom zakonodavstva i predstavljanjem rezultata nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, projekt će potaknuti prilagodbu zakona i podzakonskih akata kako bi se olakšala uspostava građanskih energetskih zajednica.

Scroll to Top