QUESTIONS AND ANSWERS

Energetska zajednica građana (EZG), je inicijativa koju vodi lokalno stanovništvo, a koja im pruža mogućnost da preuzmu kontrolu nad svojom proizvodnjom i potrošnjom energije. Takva vrsta inicijative pomaže decentralizovati energetske sisteme gde je postrojenje u vlasništvu lokalnog stanovništva te na taj način troše čistu i obnovljivu energiju koju proizvode kod kuće, a svako domaćinstvo postaje aktivni učesnik na tržištu energije.

U Republici Srbiji, energetske zajednice građana mogu osnovati fizička lica, pravna lica i udruženja građana. To znači da pojedinci, kompanije, nevladine organizacije i druge pravne strukture imaju mogućnost da formiraju energetske zajednice građana.

Osnivanje energetske zajednice građana obično zahteva registraciju kao pravnog lica ili udruženja u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Ovo može uključivati ispunjavanje određenih administrativnih, pravnih i tehničkih zahteva kako bi se postigao status energetske zajednice građana.

Učešće u energetskim zajednicama građana omogućava građanima da doprinesu održivom razvoju, smanje troškove energije, smanje emisije gasova staklene bašte i ostvare ekonomske koristi kroz zajedničko korišćenje energije.

Država može pružiti podršku kroz subvencije, olakšice priključenja na elektroenergetsku mrežu, poreske olakšice i regulatorni okvir koji olakšava formiranje i delovanje energetskih zajednica građana.

Energetske zajednice građana promovišu korišćenje obnovljivih izvora energije poput solarnih panela i vetrenjača, čime smanjuju potrebu za fosilnim gorivima i doprinose smanjenju emisija štetnih gasova.

Finansiranje može dolaziti iz članarina, zajedničkih ulaganja članova, subvencija, kredita ili investicija iz privatnog sektora.

Energetske zajednice građana mogu sprovoditi različite projekte, uključujući postavljanje solarnih panela, vetrenjača, mikrohidroelektrana, energetske efikasnosti u zgradama i drugih obnovljivih izvora energije.

U Srbiji, višak energije može biti prodavan putem sistema neto merenja ili kroz otkupnu cenu koju određuje regulatorno telo.

Lokalna zajednica može podržati energetske zajednice kroz informisanje građana, pružanje podrške infrastrukturom i olakšicama, te promocijom svesti o važnosti održive energije.

Energetske zajednice građana mogu doprineti diversifikaciji energetskog portfolija, smanjenju zavisnosti od uvoza energije, podršci ruralnom razvoju i stvaranju radnih mesta u sektoru obnovljive energije. Takođe, mogu podstaći inovacije i razvoj tehnologija za čistu energiju.

Scroll to Top